Bahagian Latihan

  1. Borang Soal Selidik Analisis Keperluan Latihan (JUSA)
  2. Borang Soal Selidik Training Needs Analysis (Analisis Keperluan Latihan): Pekhidmat Awam
  3. Borang Soal Selidik Training Needs Analysis (Analisis Keperluan Latihan): Sektor Swasta