Bil
Tajuk
Format
1
Borang Permohonan Sewaan Premis dan Fasiliti ILKAP versi Jun 2023
.xml
2
ICT Hijau
.docx
3
Kadar Yuran Kursus
.docx
4
Kadar Sewaan Fasiliti ILKAP (Kemaskini pada 12 Disember 2017)
.docx
5
Dasar Keselamatan ICT ILKAP
.docx