Polisi E-Penyertaan

e-Penyertaan ini bertujuan untuk memulakan budaya dan amalan e-penyertaan demi meningkatkan ketelusan dan penyertaan awam dalam mempertingkatkan mutu perkhidmatan Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP).

ILKAP sentiasa mengiktiraf penglibatan awam bagi membolehkan Jabatan untuk meneroka perspektif yang lebih luas, sumber maklumat, dan penyelesaian yang berpotensi untuk meningkatkan keputusan dan perkhidmatan. Ia juga menyediakan asas bagi hubungan produktif, dialog dan perbincangan yang lebih baik, dan tadbir urus yang teratur.

Objektif e-Penyertaan adalah untuk melibatkan rakyat dalam dasar pembangunan dan proses membuat keputusan melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. ILKAP amat mengalu-alukan penyertaan dengan mematuhi terma dan syarat penyertaan yang telah ditetapkan seperti berikut:

 1. Sebarang kenyataan yang menyentuh sensitiviti sesama kaum, agama dan politik adalah dilarang sama sekali.
 2. Kawal kenyataan, elakkan dari mengeluarkan bahasa kesat dan kenegerian.
 3. Penggunaan bahasa Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris sahaja.

Aktiviti E-Penyertaan

 1. Pandangan berkaitan Laman Rasmi ILKAP bermula 13 Mei - 9 Sept 2016

Saluran E-Penyertaan

 1. Hubungi Kami
 2. mySMS Aduan ILKAP
 3. Aduan, Cadangan dan Pertanyaan
 4. Maklum Balas ILKAP
 5. Facebook ILKAP
 6. ILKAP RSS E-Penyertaan
 7. Langganan Emel E-Penyertaan

Arkib E-Penyertaan

1
Soalan 1 Soalan Apakah maklumat yang sering Tuan/Puan layari di Laman Rasmi ILKAP?

Tarikh Mula : 13 Mei 2016
Tarikh Tutup : 9 September 2016
Jumlah Penyertaan : 20 undian
Status : Tutup

Lihat Keputusan