UNIT PENYELIDIKAN DAN INOVASI

Bil
Nama
Jawatan
Tel +603-8924
E-mel @ilkap.gov.my
1
Adis Yazliney binti Yazik
Ketua Unit Gred L52
3430
adisyazliney
2
Nadia binti Fauzi
Ketua Penolong Pengarah Gred L48
3581
nadia
3
Nabeela Shakina binti Abdul Razak
Pegawai Undang-Undang Gred L44
3476
nabeela
4
Salmi binti Abdur Rahman
Penolong Pegawai Undang-Undang Gred L29
3598
salmi
5
Nur Syahira binti Abdullah
Pembantu Tadbir Pekeranian Operasi Gred N22 (TBBK)
3419
syahira
6
Wan Aimi binti Wan Abdul Aziz
Pembantu Tadbir Pekeranian Operasi Gred N22 (TBBK)
3419
aimi