PROGRAM PEMBANGUNAN KERJAYA DAN PENTADBIRAN

Bil
Nama
Jawatan
Tel +603-8924
E-mel @ilkap.gov.my
1
Norkarimah binti Mat Tahir
Pengarah Gred L52
3465
norkarimah
2
Khairuddin Anhar bin Mahmud
Ketua Penolong Pengarah Gred L48 (M)
3560
khairuddin.anhar
3
Nor Raihan binti Rithwan
Pegawai Undang-Undang Gred L44
3564
raihanrithwan
4
Sharifah 'Aishah Almohdhar binti Syed Mohamed
Penolong Pegawai Undang-Undang Gred L29
3969
sharifah
5
Siti Nurul Aishah binti Zakariah
Pembantu Tadbir Pekeranian Operasi Gred N19
3584
aishah
6
Abdul Hakimi bin Rosli
Pembantu Tadbir Pekeranian Operasi Gred N19
3584
hakimi.rosli