BAHAGIAN MAKLUMAT

Bil
Nama
Jawatan
Unit
Tel +603-8924
E-mel @ilkap.gov.my
1
Siti Manoriah binti Saleh
Pengarah Bahagian Maklumat Gred S48 (M)
Bahagian Maklumat
3488
manoriah
2
Nor Hafizah binti Muda
Pustakawan Gred S44
Bahagian Maklumat
3489
norhafizah
3
Kasmilah binti Jahaba
Penolong Pustakawan Gred S32
Unit Koleksi Multimedia
3481
kasmilah
4
Faridah Hanim binti Sulaiman
Pembantu Pustakawan Gred S22 (TBK1)
Unit Koleksi Bercetak
3491
faridah.hanim
5
Maz Anies Syazzwanie binti Mohamad
Pembantu Pustakawan Gred S19
Unit Koleksi Multimedia
3492
mazanies
6
Wan Mohd Fadhil bin Wan Berahim
Pembantu Tadbir Pekeranian Operasi Gred N19
Unit Koleksi Multimedia
3494
wmfadhil
7
Normansyurah binti Md Nor
Pereka Gred B19
Unit Koleksi Bercetak
3497
normansyurah
8
Nur Syaidatina Ayshah binti Mat Salleh
Personel MySTEP Gred
Bahagian Maklumat
3494
ayshah