Laman Rasmi Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)

TRANSAKSI PERKHIDMATAN ONLINE 2020

Bil
Perkhidmatan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Jumlah
1
Semakan Keputusan PTM
4
3
0
1
0
4
8
6
3
0
0
6
35
2
Aduan, Cadangan dan Pertanyaan
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
10
3
OPAC
113
126
76
58
68
83
115
105
241
121
70
58
1234
4
LexisNexis
12
56
41
57
61
55
90
92
175
90
99
69
897
5
LawNet
87
91
68
65
61
48
81
111
190
79
83
53
1017
6
CLJ Law
96
70
60
45
47
46
62
58
135
88
71
35
813
7
Borang Maklumat Pembekal/Kontraktor
2
3
0
2
3
0
0
2
3
0
0
1
16
8
Semak Keputusan Diploma
11
3
9
5
0
5
6
14
13
3
7
4
80
9
Sistem Pengurusan Dokumen Elektronik (EDMS)
117
145
69
56
70
72
82
84
196
102
80
53
1126
10
Sistem Pengurusan Kursus Bersepadu (ICMAS)
237
237
137
55
196
121
227
258
463
281
199
173
2584
11
Sistem Pengurusan Kursus Bersepadu (ICMAS) : Peserta
1486
1257
916
129
172
369
651
974
970
530
312
360
8126
12
e-Honorarium
74
55
55
45
57
46
63
64
150
77
56
52
794
13
Carian Program Latihan
536
430
332
109
103
147
229
226
373
273
257
196
3211
14
Sistem Online ILKAP
639
600
314
102
155
273
355
391
555
475
379
193
4431
Jumlah
3415
3077
2078
730
994
1270
1969
2386
3467
2120
1614
1254
24374

Arkib : 2021 | 2019