Laman Rasmi Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)

Bahagian Latihan

  1. Borang Soal Selidik Analisis Keperluan Latihan (JUSA)
  2. Borang Soal Selidik Training Needs Analysis (Analisis Keperluan Latihan): Pekhidmat Awam
  3. Borang Soal Selidik Training Needs Analysis (Analisis Keperluan Latihan): Sektor Swasta

Bahagian Pengurusan

  1. Borang Maklum Balas Kemudahan ICT di ILKAP
  2. Borang Maklum Balas Program Amalan Persekitaran Berkualiti 5S Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)
  3. Borang Maklum Balas Berkaitan Laman Rasmi ILKAP