Laman Rasmi Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)
Bil
Tajuk
Tahun
Format
1
Ucapan Penghargaan dan Terima Kasih Bagi Pelaksanaan Bengkel Pemantapan Program Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAB) Jabatan Peguam Negara (AGC) (Peringkat Lanjutan)
2018
.docx
2
Ucapan Penghargaan dan Terima Kasih di Atas Penggunaan Bilik Kuliah di ILKAP
2018
.docx
3
Ucapan Penghargaan dan Terima Kasih di Atas Kerjasama Menganjurkan Kempen Derma Darah Bersama Pusat Darah Negara
2018
.docx
4
Kerjasama dan Bantuan Menjayakan Hari Keluarga Bahagian Pendakwaan 2018
2018
.docx
5
Penghargaan di atas Kerjasama Menjayakan Kursus Expert Witness Training 2018
2018
.docx
6
Penyediaan Kemudahan Penginapan dan Fasiliti Sukan Sempena Kursus Kecergasan Jabatan Taman Laut Malaysia pada 4-6 September 2015
2015
.docx
7
Sumbangan dan kerjasama ILKAP dalam menjayakan Sidang Kemuncak Asean ke-26 pada 26 - 28 April 2015
2015
.docx
8
Penganjuran bersama Seminar Perundangan Perancangan Bandar dan Desa di Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)
2015
.docx
9
Penganjuran kursus Course on Sexual Crime dengan kerjasama WCC Penang di Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)
2014
.docx
10
Kerjasama Menjayakan Kursus Peningkatan Kemahiran Penghantar Notis Jabatan Bantuan Guaman 2014 di Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)
2014
.docx
11
Kerjasama Menjayakan Mesyuarat Pengarah-Pengarah Negeri Jabatan Bantuan Guaman Bil. 2/2014 di Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)
2014
.docx
12
Kerjasama Menjayakan Karnival Sukan MINDEF 2014 di Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)
2014
.docx
13
Kerjasama sempena Bengkel Pengurusan Kewangan APMM Tahun 2014 pada 1 April hingga 4 April 2014 di Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)
2014
.docx
14
Kerjasama sempena Kejohanan Sukan MTIB 2013 pada 14 - 15 Disember 2013 di Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)
2013
.docx
15
Penggunaan Kemudahan Dewan Theatreatte bagi mengadakan Kursus Perakaunan Akruan Anjuran Bahagian Akuan Kementerian Pendidikan Malaysia
2013
.docx
16
Perkhidmatan dan Kemudahan Sepanjang Mesyuarat Pengarah-Pengarah Insolvensi Malaysia (SDM MdI) Bil. 3/2013
2013
.docx
17
Perkhidmatan dan Kemudahan Sepanjang Peperiksaan Perkhidmatan Audit Negara Bilangan 1 Tahun 2013
2013
.docx
18
Penganjuran Seminar Khas Untuk Pengerusi-pengerusi Mahkamah Perusahaan Malaysia
2012
.docx