Laman Rasmi Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)

PENGENALAN

ILKAP telah mendapat pensijilan ISO 9001: 2015 pada 15 November 2018 daripada Llyod’s Register Quality Assurance (LRQA).

SKOP

Skop pelaksanaan sistem kualiti adalah merangkumi Penyediaan dan Pengendalian Latihan di Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP).

KOMITMEN

Pengurusan atasan ILKAP bertanggungjawab (komited) dalam membangunkan, melaksanakan dan menambah baik secara berterusan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti dengan:

  • Memastikan semua warga ILKAP sentiasa menyedari pentingnya kehendak pelanggan kepada ILKAP;
  • Mewujud dan meluluskan Dasar dan Objektif Kualiti ILKAP;
  • Memastikan warga ILKAP sentiasa memahami Dasar dan Objektif Kualiti ILKAP yang telah ditetapkan;
  • Mengadakan Kajian Semula Pengurusan sekurang-kurangnya satu (1) kali setiap tahun;
  • Memastikan penyediaan sumber-sumber yang mencukupi;
  • Membudayakan amalan kerja yang berintegriti tinggi di kalangan kakitangan dalam proses kerja; dan
  • Melaksanakan pengurusan risiko di semua Bahagian ILKAP.
  • DASAR KUALITI

    ILKAP komited meningkatkan kemahiran pegawai kehakiman dan perundangan dan agensi penguatkuasa undang-undang berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa. ILKAP juga akan melaksanakan penambahbaikan dalam Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001:2015.