Laman Rasmi Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)
YBhg. Datuk Seri Dr. Ismail Haji Bakar
Ketua Setiausaha Negara (Pengerusi)


YBhg. Tuan Tommy Thomas
Peguam Negara


YBhg. Datuk Borhan bin Dolah
Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam


YBhg. Datuk Ahmad Badri bin Mohd Zahir
Ketua Setiausaha Perbendaharaan


YBhg. Tuan Ahmad Terrirudin Mohd Salleh
Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan


YBhg. Dato' Junaidah Kamarrudin
Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri


YBhg. Datin Hajah Hazizah Kassim
Peguam Bela dan Peguam Cara


YBhg. Dr. Hartini Saripan
Dekan Fakulti Undang-Undang, UiTM


YBhg. Dato' Anita Haji Harun
Ketua Pengarah ILKAP


Back to top