Laman Rasmi Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)
YBhg. Tan Sri Ali Hamsa
Ketua Setiausaha Negara (Pengerusi)


YBhg. Tuan Tommy Thomas
Ketua Peguam Negara


YBhg. Tan Sri Zainal Rahim bin Seman
Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam


YBhg. Datuk Seri Dr. Ismail Hj. Bakar
Ketua Setiausaha Perbendaharaan


YBhg. Dato' Sri Latifah Haji Mohd Tahar
Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan


YBhg. Datuk Jalil Marzuki
Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri


YBhg. Datin Hajah Hazizah Kassim
Peguam Bela dan Peguam Cara


YBhg. Prof. Dato' Dr. Rahmat Mohamad
Dekan Fakulti Undang-Undang, UiTM


YBhg. Dato' Anita Haji Harun
Ketua Pengarah ILKAP


Back to top