No
Title
Year
Format
1
Ucapan penghargaan dan terima kasih bagi Pelaksanaan Bengkel Arts and Creative Therapies AKRAB AGC
2019
.docx
2
Ucapan Terima Kasih dari Ketua Hakim Negara
2019
.docx
3
Penghargaan dan Terima Kasih dari Markas Angkatan Tentera Malaysia
2019
.docx
4
Penghargaan dan Terima kasih dari Majlis Keselamatan Negara
2019
.docx
5
Ucapan Penghargaan dan Terima Kasih Bagi Pelaksanaan Bengkel Pemantapan Program Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAB) Jabatan Peguam Negara (AGC) (Peringkat Lanjutan)
2018
.docx
6
Ucapan Penghargaan dan Terima Kasih di Atas Penggunaan Bilik Kuliah di ILKAP
2018
.docx
7
Ucapan Penghargaan dan Terima Kasih di Atas Kerjasama Menganjurkan Kempen Derma Darah Bersama Pusat Darah Negara
2018
.docx
8
Kerjasama dan Bantuan Menjayakan Hari Keluarga Bahagian Pendakwaan 2018
2018
.docx
9
Penghargaan di atas Kerjasama Menjayakan Kursus Expert Witness Training 2018
2018
.docx
10
Penyediaan Kemudahan Penginapan dan Fasiliti Sukan Sempena Kursus Kecergasan Jabatan Taman Laut Malaysia pada 4-6 September 2015
2015
.docx
11
Sumbangan dan kerjasama ILKAP dalam menjayakan Sidang Kemuncak Asean ke-26 pada 26 - 28 April 2015
2015
.docx
12
Penganjuran bersama Seminar Perundangan Perancangan Bandar dan Desa di Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)
2015
.docx
13
Penganjuran kursus Course on Sexual Crime dengan kerjasama WCC Penang di Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)
2014
.docx
14
Kerjasama Menjayakan Kursus Peningkatan Kemahiran Penghantar Notis Jabatan Bantuan Guaman 2014 di Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)
2014
.docx
15
Kerjasama Menjayakan Mesyuarat Pengarah-Pengarah Negeri Jabatan Bantuan Guaman Bil. 2/2014 di Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)
2014
.docx
16
Kerjasama Menjayakan Karnival Sukan MINDEF 2014 di Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)
2014
.docx
17
Kerjasama sempena Bengkel Pengurusan Kewangan APMM Tahun 2014 pada 1 April hingga 4 April 2014 di Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)
2014
.docx
18
Kerjasama sempena Kejohanan Sukan MTIB 2013 pada 14 - 15 Disember 2013 di Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)
2013
.docx
19
Penggunaan Kemudahan Dewan Theatreatte bagi mengadakan Kursus Perakaunan Akruan Anjuran Bahagian Akuan Kementerian Pendidikan Malaysia
2013
.docx
20
Perkhidmatan dan Kemudahan Sepanjang Mesyuarat Pengarah-Pengarah Insolvensi Malaysia (SDM MdI) Bil. 3/2013
2013
.docx
21
Perkhidmatan dan Kemudahan Sepanjang Peperiksaan Perkhidmatan Audit Negara Bilangan 1 Tahun 2013
2013
.docx
22
Penganjuran Seminar Khas Untuk Pengerusi-pengerusi Mahkamah Perusahaan Malaysia
2012
.docx