* Wajib diisi oleh pembekal/kontraktor
 * NAMA PEMBEKAL :  (CONTOH: WXYZ SDN. BHD.)
 * ALAMAT PEMBEKAL :
 * NO. TELEFON : +6 -  * NO. FAKSIMILI : +6 -
 * NAMA PEGAWAI/WAKIL PEMBEKAL UNTUK DIHUBUNGI :
 * NO. KP PEGAWAI/WAKIL PEMBEKAL : - -  (CONTOH: 770411086015)
 * NO. TELEFON BIMBIT (HP) PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI :  * EMAIL :
PENDAFTARAN PEMBEKAL DENGAN AGENSI KERAJAAN
 * NO. PENDAFTARAN SSM :
   (ROC/ROB/ROS)
 NO. PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN (MOF) : 357 -  TARAF :   BUMIPUTRA
  BUKAN BUMIPUTRA
 KOD BIDANG PENDAFTARAN MOF:
CONTOH: 210101 (Personal Computer and Related Peripheral and Services)
 NO. PENDAFTARAN PKK :  KELAS PKK :
A B C D E F
 PENDAFTARAN CIDB :  KATEGORI :   PEMBEKAL
  PEMBUAT
MAKLUMAT BANK
 * NAMA BANK :
 * ALAMAT / CAWANGAN BANK :
 * NO. AKAUN BANK :

Untuk sebarang pertanyaan dan masalah semakan secara online, sila e-mel kepada ILKAP atau telefon 03-89243400. Terima kasih.
  Sila klik pada manual pengguna Borang Maklumat Pembekal/Kontraktor untuk bantuan.