RESEARCH AND INNOVATION UNIT

No
Name
Position
Tel +603-8924
Email @ilkap.gov.my
1
Faradziah binti Kasah
Ketua Penolong Pengarah L52
3430
faradziah
2
Nadia binti Fauzi
Ketua Penolong Pengarah L48
3581
nadia
3
Ainnan binti Mohd Rasid
Pegawai Undang-Undang L44
3581
ainnan
4
Salmi binti Abdur Rahman
Penolong Pegawai Undang-Undang L29
3598
salmi
5
Rizana binti Malik
Pembantu Tadbir Pekeranian Operasi N19
3419
rizana
6
Muhammad Khidir bin Jamil
Pembantu Tadbir Pekeranian Operasi N19
3584
khidir