INFORMATION DIVISION

No
Name
Position
Section/Unit
Tel +603-8924
Email @ilkap.gov.my
1
Noraini binti Saidin
Pengarah Bahagian Maklumat S48
Bahagian Maklumat
3488
noraini
2
Norhafida binti Darus
Pustakawan S44
Unit Koleksi Bercetak
3489
norhafida
3
Che Rosmiani binti Che Kub
Pembantu Pustakawan S22
Unit Koleksi Bercetak
3491
rosmiani
4
Shahrul Firdaus bin Mohd Shahiri
Pereka B19
Unit Koleksi Bercetak
3571
shahrul
5
Mohd Raihemi bin Sulaiman
Pembantu Operasi N11
Unit Koleksi Bercetak
3571
raihemi
6
Jamilah binti Abdullah
Penolong Pustakawan S29
Unit Koleksi Multimedia
3481
jamilah
7
Nurhafizah binti Abdul Jalil @ Ahmad
Pembantu Pustakawan S19
Unit Koleksi Multimedia
3492
nurhafizah
8
Mohd Faizu bin Razali
Pembantu Tadbir Pekeranian Operasi N19
Unit Koleksi Multimedia
3571
faizu