FINANCE, ADMINISTRATIVE AND HUMAN RESOURCE SECTION

No
Name
Position
Section/Unit
Tel +603-8924
Email @ilkap.gov.my
1
Dayang Faizah binti Awang Maliki
Timbalan Pendaftar (KPP) M48
Seksyen Kewangan, Pentadbiran dan Perkhidmatan
3411
dayang
2
Ahmad Suhaimi Shah bin Badaruddin
Penolong Akauntan W32
Unit Kewangan
3408
suhaimi
3
Shakila binti Che Abdullah
Penolong Akauntan W29
Unit Kewangan
3409
shakila
4
Hanim binti Mohd Hussin
Pembantu Tadbir (Kewangan) W19
Unit Kewangan
3409
hanim.hussin
5
Farhan bin Zakariya
Pembantu Tadbir (Kewangan) W19
Unit Kewangan
3409
farhan
6
Normawati binti Mansor
Pembantu Tadbir Pekeranian Operasi N19
Unit Pentadbiran
3541
normawati
7
Ma Zalina binti Meor Abdul Salim
Pembantu Tadbir Pekeranian Operasi N19
Unit Pentadbiran
3541
mazalina
8
Ezarina binti Mohd Khalimi
Pegawai Khidmat Pelanggan N19
Unit Pentadbiran
3400
ezarina
9
Siti Nurul Aishah binti Zakariah
Pembantu Tadbir Pekeranian Operasi N19
Unit Pentadbiran
3541
aishah
10
Raja Idzwan bin Raja Abdullah
Pegawai Khidmat Pelanggan N19
Unit Pentadbiran
3400
idzwan
11
Mohamad Ibrahim bin Mohd Yusof
Pemandu Kenderaan H11
Unit Pentadbiran
3452
ibrahim
12
Rosli bin Jebol
Pembantu Operasi N11
Unit Pentadbiran
3452
roslijebol
13
Mohd Ismail bin Abu Amin
Pemandu Kenderaan H11
Unit Pentadbiran
3452
ismail
14
Mohamad Rasidi bin Sidik
Pembantu Operasi N11
Unit Pentadbiran
3494
rasidi
15
Jafarulnizam Bin Jamaludin
Pembantu Operasi N11
Unit Pentadbiran
3452
jafarulnizam
16
Jantan@Azwan Bin Abdullah
Pemandu Kenderaan H11
Unit Pentadbiran
3452
azwan
17
Rohaida binti Mohd Zawawi
Pembantu Tadbir Kanan N22
Unit Perkhidmatan
3426
rohaida
18
Haslina binti Salleh
Pembantu Tadbir Pekeranian Operasi N22
Unit Perkhidmatan
3426
haslina
19
Nur Hamizah binti Mat
Pembantu Tadbir Pekeranian Operasi N19
Unit Perkhidmatan
3426
hamizah