JUDICIAL PROGRAMME

No
Name
Position
Tel +603-8924
Email @ilkap.gov.my
1
Fariza binti Hamzah
Pengarah L54
3545
farizahamzah
2
Suzana binti Abdul Latiff
Ketua Penolong Pengarah L48
3451
suzana
3
Siti Noor Mazrah binti Ahmad Din
Ketua Penolong Pengarah L48 (Memangku)
3441
mazrah
4
Nurhidayah binti Mohtar
Penolong Pegawai Undang-Undang L29
3462
hidayah
5
Nur Syahira binti Abdullah
Pembantu Tadbir Pekeranian Operasi N19
3447
syahira