DOMESTIC, MAINTENANCE & ASSET MANAGEMENT SECTION

No
Name
Position
Section/Unit
Tel +603-8924
Email @ilkap.gov.my
1
Hanif bin Jamaludin
Timbalan Pendaftar (PDPA) M48
Seksyen Domestik, Penyelenggaraan Dan Pengurusan Aset
3583
hanif
2
Haslina binti Ali
Pegawai Tadbir N41
Unit Domestik
3515
haslina.ali
3
Azrin bin Daud
Pembantu Tadbir Pekeranian Operasi N19
Unit Domestik
3531
azreen
4
Nor Azni bin Shamsudin
Pekerja Sambilan Harian N19
Unit Domestik
3537
norazni
5
Wan Mohd Fadhil bin Wan Berahim
Pembantu Tadbir Pekeranian Operasi N19
Unit Domestik
3546
wmfadhil
6
Ungku Rohanizzah binti Ungku Abd Rahman
Penolong Jurutera JA29
Unit Penyelenggaraan
3513
rohanizzah
7
Mohd Firdaus bin Mohd Mustaffa
Penolong Jurutera JA29
Unit Penyelenggaraan
3549
mfirdaus
8
Hairul Helmi bin Abdul Khalid
Pembantu Kemahiran H19
Unit Penyelenggaraan
3546
helmi
9
Mohammad Shahril bin Abd Kadir
Penjaga Jentera Elektrik J19
Unit Penyelenggaraan
3546
shahril
10
Khairuddin bin Mohd Razali
Pembantu Operasi N11
Unit Penyelenggaraan
3537
khairuddin
11
Hany Noorazrina binti Mat
Penolong Pegawai Tadbir N32
Unit Pengurusan Aset
3593
hany.nrina
12
Nolisa binti Mustafa
Pembantu Tadbir Pekeranian Operasi N22 (TBBK)
Unit Pengurusan Aset
3537
nolisa
13
Ahmad Mubarak bin Mohamad Zahid
Pembantu Tadbir Pekeranian Operasi N19
Unit Pengurusan Aset
3539
mubarak
14
Normilah binti Hj Samsuni
Pembantu Tadbir Pekeranian Operasi N19
Unit Pengurusan Aset
3539
normilah