DOMESTIC, MAINTENANCE & ASSET MANAGEMENT SECTION

No
Name
Position
Section/Unit
Tel +603-8924
Email @ilkap.gov.my
1
Hanif bin Jamaludin
Timbalan Pendaftar (PDPA) M48
Seksyen Domestik, Penyelenggaraan Dan Pengurusan Aset
3442
hanif
2
Haslina binti Ali
Pegawai Tadbir N41
Unit Domestik
3965
haslina.ali
3
Nor Azni bin Shamsudin
Pekerja Sambilan Harian N19
Unit Domestik
3400
norazni
4
Azrin bin Daud
Pembantu Tadbir Pekeranian Operasi N19
Unit Domestik
3531
azreen
5
Wan Mohd Fadhil bin Wan Berahim
Pembantu Tadbir Pekeranian Operasi N19
Unit Domestik
3400
wmfadhil
6
Ungku Rohanizzah binti Ungku Abd Rahman
Penolong Jurutera JA29
Unit Penyelenggaraan
3454
rohanizzah
7
Mohd Firdaus bin Mohd Mustaffa
Penolong Jurutera JA29
Unit Penyelenggaraan
3454
mfirdaus
8
Hairul Helmi bin Abdul Khalid
Pembantu Kemahiran H19
Unit Penyelenggaraan
3400
helmi
9
Mohammad Shahril bin Abd Kadir
Penjaga Jentera Elektrik J19
Unit Penyelenggaraan
3400
shahril
10
Khairuddin bin Mohd Razali
Pembantu Operasi N11
Unit Penyelenggaraan
3400
khairuddin
11
Marina binti Othman
Penolong Pegawai Tadbir N32
Unit Pengurusan Aset
3454
marina
12
Normilah binti Hj Samsuni
Pembantu Tadbir Pekeranian Operasi N19
Unit Pengurusan Aset
3469
normilah
13
Nolisa binti Mustafa
Pembantu Tadbir Pekeranian Operasi N19
Unit Pengurusan Aset
3469
nolisa
14
Ahmad Mubarak bin Mohamad Zahid
Pembantu Tadbir Pekeranian Operasi N19
Unit Pengurusan Aset
3469
mubarak