Laman Rasmi Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)

PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH

Bil
Nama
Jawatan
Tel +603-8924
E-mel @ilkap.gov.my
1
Zalinawati binti Joha @ Sulong
Setiausaha Pejabat Gred N32
3501
zalinawati