Laman Rasmi Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)

UNIT PENYELIDIKAN DAN INOVASI

Bil
Nama
Jawatan
Tel +603-8924
E-mel @ilkap.gov.my
1
Faradziah binti Kasah
Ketua Penolong Pengarah Gred L52
3430
faradziah
2
Nadia binti Fauzi
Ketua Penolong Pengarah Gred L48
3581
nadia
3
Ainnan binti Mohd Rasid
Pegawai Undang-Undang Gred L44
3581
ainnan
4
Salmi binti Abdur Rahman
Penolong Pegawai Undang-Undang Gred L29
3598
salmi
5
Surina binti Ab. Rahman
Pembantu Tadbir Pekeranian Operasi Gred N22
3419
surina
6
Rizana binti Malik
Pembantu Tadbir Pekeranian Operasi Gred N19
3419
rizana