Laman Rasmi Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)

BAHAGIAN MAKLUMAT

Bil
Nama
Jawatan
Unit
Tel +603-8924
E-mel @ilkap.gov.my
1
Noraini binti Saidin
Pengarah Bahagian Maklumat Gred S48
Bahagian Maklumat
3488
noraini
2
Norhafida binti Darus
Pustakawan Gred S44
Unit Koleksi Bercetak
3489
norhafida
3
Che Rosmiani binti Che Kub
Pembantu Pustakawan Gred S22
Unit Koleksi Bercetak
3491
rosmiani
4
Shahrul Firdaus bin Mohd Shahiri
Pereka Gred B19
Unit Koleksi Bercetak
3571
shahrul
5
Mohd Raihemi bin Sulaiman
Pembantu Operasi Gred N11
Unit Koleksi Bercetak
3571
raihemi
6
Jamilah binti Abdullah
Penolong Pustakawan Gred S29
Unit Koleksi Multimedia
3481
jamilah
7
Nurhafizah binti Abdul Jalil @ Ahmad
Pembantu Pustakawan Gred S19
Unit Koleksi Multimedia
3492
nurhafizah
8
Mohd Faizu bin Razali
Pembantu Tadbir Pekeranian Operasi Gred N19
Unit Koleksi Multimedia
3571
faizu