Laman Rasmi Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)

PROGRAM KEHAKIMAN

Bil
Nama
Jawatan
Tel
E-mel
1
Fariza binti Hamzah
Pengarah Gred L54
3545
farizahamzah
2
Suzana binti Abdul Latiff
Ketua Penolong Pengarah Gred L48
3451
suzana
3
Siti Noor Mazrah binti Ahmad Din
Ketua Penolong Pengarah Gred L48 (Memangku)
3441
mazrah
4
Nurhidayah binti Mohtar
Penolong Pegawai Undang-Undang Gred L29
3462
hidayah
5
Nur Syahira binti Abdullah
Pembantu Tadbir Pekeranian Operasi Gred N19
3447
syahira